วีดีโอ สอนการใช้โปรแกรมบัญชี

ระบบฐานข้อมูล

โปรแกรมบัญชี,โปรแกรมระบบบัญชี,ระบบบัญชี

ข้อมูลบริษัท

โปรแกรมบัญชี,โปรแกรมระบบบัญชี,ระบบบัญชี

ระบบเจ้าหนี้

โปรแกรมบัญชี,โปรแกรมระบบบัญชี,ระบบบัญชี

ระบบลูกหนี้

โปรแกรมบัญชี,โปรแกรมระบบบัญชี,ระบบบัญชี

ระบบสินค้า

โปรแกรมบัญชี,โปรแกรมระบบบัญชี,ระบบบัญชี

พนักงานขาย

ระบบซื้อสินค้า

โปรแกรมบัญชี,โปรแกรมระบบบัญชี,ระบบบัญชี

ซื้อสินค้า

โปรแกรมบัญชี,โปรแกรมระบบบัญชี,ระบบบัญชี

ขอซื้อสินค้า

โปรแกรมบัญชี,โปรแกรมระบบบัญชี,ระบบบัญชี

สั่งซื้อสินค้า

โปรแกรมบัญชี,โปรแกรมระบบบัญชี,ระบบบัญชี

ยืมสินค้า

โปรแกรมบัญชี,โปรแกรมระบบบัญชี,ระบบบัญชี

คืนสินค้า(ยืม)

 

 

 

 

 

 

ระบบขายสินค้า

โปรแกรมบัญชี,โปรแกรมระบบบัญชี,ระบบบัญชี

ขายสินค้า

โปรแกรมบัญชี,โปรแกรมระบบบัญชี,ระบบบัญชี

เสนอราคา

โปรแกรมบัญชี,โปรแกรมระบบบัญชี,ระบบบัญชี

จองสินค้า

โปรแกรมบัญชี,โปรแกรมระบบบัญชี,ระบบบัญชี

ส่งสินค้าชั่วคราว

โปรแกรมบัญชี,โปรแกรมระบบบัญชี,ระบบบัญชี

เคลียร์ ส่งสินค้าชั่วคราว

โปรแกรมบัญชี,โปรแกรมระบบบัญชี,ระบบบัญชี

ค้างส่งสินค้า

โปรแกรมบัญชี,โปรแกรมระบบบัญชี,ระบบบัญชี

เคลียร์ ค้างส่งสินค้า

โปรแกรมบัญชี,โปรแกรมระบบบัญชี,ระบบบัญชี

ลดหนี้ขาย

โปรแกรมบัญชี,โปรแกรมระบบบัญชี,ระบบบัญชี

คำนวณคอมมิชชั่นขาย

โปรแกรมบัญชี,โปรแกรมระบบบัญชี,ระบบบัญชี

อนุมัติเอกสารขาย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.ระบบขายสด

โปรแกรมบัญชี,โปรแกรมระบบบัญชี,ระบบบัญชี

ขายสด ((POS))

โปรแกรมบัญชี,โปรแกรมระบบบัญชี,ระบบบัญชี

นำเงินเข้าลิ้นชัก

โปรแกรมบัญชี,โปรแกรมระบบบัญชี,ระบบบัญชี

นำเงินออกลิ้นชัก

 

 

 

 

ระบบสินค้า

ข้อมูลบริษัท

ข้อมูลบริษัท

ข้อมูลบริษัท

ข้อมูลบริษัท

 

 

 

 

 

 

สูตรผลิตสินค้า

ข้อมูลบริษัท

ข้อมูลบริษัท

ข้อมูลบริษัท

ข้อมูลบริษัท

 

 

 

ระบบเจ้าหนี้การค้า

ระบบลูกหนี้การค้า

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

เบอร์มงคล