ราคา / ข่าวสารโปรแกรม
November 19, 2017

รายละเอียดราคาจำหน่ายโปรแกรม

Profit
Account1
Profit
Account2
Profit
Account3
Profit
Account4

5,900
ระบบสต๊อคสินค้า

8,900
(GL เฉพาะระบบบัญชี)

8,900
ครบทุกระบบ

Version For SQL FOR SERVER
ทำงาน Online ผ่านระบบ Internet

เบอร์มงคล