ระบบ POS
November 18, 2017

รายละเอียดระบบ POS

 • ระบบสามารถพิมพ์บาร์โค๊ดสินค้าได้
 • ควบคุมลิ้นชักเก็บเงินของพนักงานเมื่อบันทึกรับเงินจากลูกค้า
 • ช่วยในการขายและบริการลูกค้าที่มาซื้อสินค้าได้รวดเร็วขึ้น โดยใช้ระบบบาร์โค๊ดมาช่วยในการขาย
 • ช่วยให้การทำรายการขายมีความถูกต้องแน่นอนมากยิ่งขึ้น ลดความผิดพลาดจากการป้อนรหัสสินค้าผิด หรือป้อนราคาผิด
 • ช่วยในการควบคุมด้านการเงินของแคชเชียร์ได้อย่างรัดกุม
 • รายการขายที่ป้อน ณ จุดขาย สามารถนำไปตัดสต๊อก ทำให้ลดภาระในการควบคุมสต๊อก
 • ช่วยให้รู้สภาวะสต๊อกสินค้าได้ทันท่วงทีตลอดเวลา ป้องกันสินค้าขาดหรือสินค้าเกิน
 • ช่วยวิเคราะห์ยอดขายได้ว่าสินค้ากลุ่มใด, ตัวใด ขายดีหรือไม่ เพื่อใช้ในการวางแผนการตลาดช่วยวิเคราะห์ได้ว่าสินค้าใดเป็น
 • Dead Stock หรือ Slow Moving

รายงานบางส่วนของระบบ เพื่อช่วยผู้บริหาร

 • พิมพ์ – รายวันขายเงินสด
 • พิมพ์ – รายวันขายเงินสด – แสดงรายละเอียด
 • พิมพ์ – รายวันขายเงินสด – ตามพนักงาน
 • พิมพ์ – รายวันใบเสร็จรับเงินประจำวัน
เบอร์มงคล