ระบบเงินเดือน
November 19, 2017

รายละเอียดระบบเงินเดือน

ข้อมูลพนักงานมีการจัดเก็บประวัติต่างๆ ของพนักงานแต่ละคน ไว้ให้อย่างละเอียด ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลประวัติทั่วๆของพนักง่าน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน ประวัติการปรับเงินเดือนและตำแหน่ง รวมทั้งยังสามารถกำหนดอัตราต่างๆ ในการคำนวณภาษีได้เอง

รายงานบางส่วนของระบบ เพื่อช่วยผู้บริหาร

  • รายละเอียด-สรุปการคิดเงินเดือน
  • รายงาน ภ.ง.ด. ส่งสรรพากร
  • ส.ป.ส ส่งประกันสังคม
  • พิมพ์สลิปเงินเดือน (Pay Slip)
  • ประวัติการจ่ายเงินเดือน
  • สรุปรายงานแยกตามกลุ่มพนักงาน
  • รายงานขาด-ลา-มาส่าย ของพนักงาน
เบอร์มงคล