ระบบลูกหนี้
November 18, 2017

รายละเอียดระบบลูกหนี้

 • ทำใบวางบิล
 • กำหนดวันนัดรับเงินตามบิล
 • บันทึกรับเงินมัดจำและรับเงินล่วงหน้า
 • บันทึกลูกหนี้กรณีอื่น ๆ ได้ (ที่ไม่ใช่จากระบบขาย)
 • สามารถรับชำระ บางส่วน (ไม่เต็มบิลได้) รับชำระได้ทั้งเงินสดและเช็คพร้อมกันได้

รายงานบางส่วนของระบบ เพื่อช่วยผู้บริหาร

 • สรุปรายวันรับเงินสด / เช็ค
 • ลูกหนี้คงเหลือ (Aging)
 • แสดงยอดหนี้สินย้อนหลังได้ไม่จำกัดเวลา
 • แสดงยอดคงค้างและยอดที่ชำระเงินแล้ว เลือกช่วงเวลาได้ตามที่ต้องการ
 • การ์ดลูกหนี้
 • ใบแจ้งหนี้/ใบวางบิล
 • สรุปยอดหนี้คงเหลือของแต่ละพนักงานขาย
 • รายการนัดรับเงินของลูกค้า
 • สรุปคอมมิชชั่นของแต่ละพนักงานขาย (จากยอดเก็บเงิน)
ช่วยท่านในการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆลูกหนี้ เช่น Aging ลูกหนี้การค้า,กำหนดวันนัดรับเงินของแต่ละบิลขาย ช่วยให้ทราบถึงสถานะของหนี้สิน ที่มีอยู่กับลูกหนี้แต่ละราย แสดงรายวันรับเงินสดและเช็ค

เบอร์มงคล