ระบบรับซื้อ
November 18, 2017

รายละเอียดระบบรับซื้อ

 • ทำรายการโดยรองรับระบบบาร์โค๊ด
 • สามารถกำหนดและเปลี่ยนอัตราภาษีได้เอง
 • กำหนดราคาสินค้าได้ทั้ง รวมภาษี และ ก่อนภาษี
 • กำหนดส่วนลดได้ทั้งรายสินค้า และ ส่วนลดทั้งบิล
 • มีระบบเตือน เมื่อมีการซื้อเกินวงเงินที่ได้รับ
 • การป้อนข้อมูล ใบสั่งซื้อ – – > ใบซื้อสินค้า ท่านไม่ต้องป้อนข้อมูลซ้ำซ้อนสามารถเรียกใบสั่งซื้อมาเพื่อทำรายการซื้อได้ทันที
 • สามารถสร้างข้อมูลใบสั่งซื้อ แล้วทยอยรับสินค้าได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง ช่วยลดเวลาการป้อนข้อมูลของท่าน
 • เมื่อป้อนข้อมูลแล้ว Profit Account จะปรับปรุงยอดสินค้าคงเหลือในระบบสินค้า และยอดเจ้าหนี้ในระบบเจ้าหนี้การค้า ให้ทันที
 • มีระบบการยืมและคืนสินค้าจากเจ้าหนี้อื่นๆก่อน เพื่อสะดวกในการทำการขายก่อนที่สินค้าจะถูกส่งจากเจ้าหนี้ที่ทำการสั่งซื้อ
 • มีระบบเตือนหรือป้องกัน เมื่อบิลถูกยกเลิกรายการ โปรแกรมจะแสดงว่ายกเลิกเอกสารแล้วเมื่อเลือกเอกสารใบนั้นๆมาอีกครั้ง
 • การทำรายการ ยกเลิกแล้วออกใหม่ กรณีที่มีการผิดพลาดหลังจากที่ได้บันทึกข้อมูลต่างๆแล้ว ท่านสามารถยกเลิกแล้วแก้ไขให้ถูกต้องได้
 • ระบบจะปรับปรุงรายการต่างๆที่เกี่ยวข้องให้โดยอัตโนมัติ

รายงานบางส่วนของระบบ เพื่อช่วยผู้บริหาร

 • รายงานการสั่งซื้อประจำวัน
 • รายงานค้างรับจากการสั่งซื้อประจำวัน
 • รายงานการซื้อสินค้าประจำวัน
 • รายงานสรุปยอดซื้อประจำวัน / วิเคราะห์การซื้อสินค้า ตามผู้ขาย
 • รายงานสรุปยอดซื้อประจำวัน / วิเคราะห์การซื้อสินค้า ตามฝ่าย , แผนก , หน่วยงาน
 • รายงานยอดซื้อรายเดือน รายไตรมาส รายปี หรือ เปรียบเทียบทั้ง 12 เดือน
 • รายงานประวัติการเคลื่อนไหวของผู้ขาย / ประวัติการซื้อ ตามฝ่าย แผนก หน่วยงาน
 • รายงานพิมพ์ที่อยู่ผู้ขาย ลงซองจดหมาย
 • รายงานภาษีซื้อ ส่งสรรพากร
 • รายงานยอดสินค้าคงเหลือจากการสั่งซื้อประจำวัน ตามวันที่สั่งซื้อ
 • รายงานยอดสินค้าคงเหลือจากการสั่งซื้อประจำวัน ตามกำหนดวันรับสินค้า
 • รายงานทุกๆรายงาน สามารถส่งออกเป็น Excel,Word,Pdf ,Text
เบอร์มงคล