ระบบขาย
November 18, 2017

รายละเอียดระบบขาย

 • ทำรายการโดยรองรับระบบบาร์โค๊ด
 • สามารถกำหนดและเปลี่ยนอัตราภาษีได้เอง
 • กำหนดราคาสินค้าได้ทั้ง รวมภาษี และ ก่อนภาษี
 • กำหนดส่วนลดได้ทั้งรายสินค้า และ ส่วนลดทั้งบิล
 • มีระบบเตือนหรือป้องกัน เมื่อมีการขายเกินวงเงิน
 • เปิดใบแจ้งหนี้ค่าบริการ และออกใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี เมื่อเก็บเงิน
 • สามารถนำบิลเก่ามา COPY แก้ไขเป็นบิลใหม่ได้
 • การป้อนข้อมูล ใบเสนอราคา – – > ใบจองสินค้า – – > ใบขายสินค้า ท่านไม่ต้องป้อนข้อมูลซ้ำซ้อน สามารถเรียกทำรายการตามลำดับได้ทันที
 • สามารถสร้างข้อมูลใบเสนอราคาราคา – – > ใบจองสินค้า – – > ใบขายสินค้า แล้วทยอยขายสินค้าได้ โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง ช่วยลดเวลาการป้อนข้อมูลของท่าน
 • เมื่อป้อนข้อมูลแล้ว Profit Account จะปรับปรุงยอดสินค้าคงเหลือในระบบสินค้า และยอดลูกหนี้ในระบบลูกหนี้การค้า ให้ทันที

รายงานบางส่วนของระบบ เพื่อช่วยผู้บริหาร

 • รายงานรายวันการเสนอราคาสินค้า
 • รายงานรายวันการจองสินค้า
 • รายงานรายวันการส่งสินค้าชั่วคราว
 • รายงานรายวันการเคลียร์สินค้าชั่วคราว
 • รายงานรายวันค้างส่ง
 • รายงานรายวันเคลียร์ค้างส่ง
 • รายงานสรุปยอดขายประจำวัน / วิเคราะห์การขายสินค้า ตามพนักงาน
 • รายงานสรุปยอดขายประจำวัน / วิเคราะห์การขายสินค้า ตามลูกค้า
 • รายงานยอดขายรายเดือน รายไตรมาส รายปี หรือ เปรียบเทียบทั้ง 12 เดือน
 • รายงานสรุปกำไร(ขาดทุน) ขั้นต้น ตาม สินค้า ,ลูกค้า , พนักงานขาย , ตามบิลขาย
 • รายงานสรุปลูกค้า พนักงานขาย หรือสินค้า ที่ไม่มีการเคลื่อนไหว
 • รายงานรายงานการรับคืนสินค้า ตามพนักงานขาย , ลูกค้า , สินค้า
 • รายงานพิมพ์ ชื่อ ที่อยู่ ลูกค้า ลงซองจดหมาย
 • รายงานประวัติการเคลื่อนไหวของลูกค้า
 • รายงานประวัติการขาย ของพนักงานขาย
 • รายงานพิมพ์ราคาสินค้าของแต่ละลูกค้า
 • รายงานภาษีขาย ส่งสรรพากร

คุณสมบัติที่แตกต่างจากระบบขายทั่วไปคือ

 • ป้องกันการป้อนข้อมูลผิด Profit Account จะเช็คข้อมูลที่ป้อนกับข้อมูลที่กำหนดไว้ทุกขั้นตอน
 • สามารถนำบิลเก่ามา COPY แก้ไขเป็นบิลใหม่ได้
 • รายการค้างส่งตาม Sales Order เพื่อช่วยให้ท่านติดตามสถานะของการส่งของได้ตลอดเวลา
 • มีระบบเตือนหรือป้องกัน เมื่อบิลถูกยกเลิกรายการ โปรแกรมจะแสดงว่ายกเลิกเอกสารแล้ว เมื่อเลือกเอกสารใบนั้นๆมาอีกครั้ง
 • ยกเลิกแล้วออกใหม่ กรณีที่มีการผิดพลาดหลังจากได้ส่งเอกสารต่างๆให้ลูกค้าแล้ว สามารถยกเลิกแล้ว แก้ไขให้ถูกต้องได้ ระบบจะปรับปรุงรายการต่างๆที่เกี่ยวข้องให้โดยอัตโนมัติ
 • ระบบการส่งสินค้าชั่วคราวในกรณีที่ส่งสินค้าแล้วยังไม่มีการบันทึกหนี้ของลูกค้า ((กรณีสินค้าฝากขาย))
 • ระบบการเคลียร์ยอดส่งสินค้าชั่วคราว เมื่อรับสินค้ากลับเข้าคลังสินค้า ((กรณีสินค้าฝากขาย))
 • ระบบออกใบค้างส่งสินค้า เมื่อลูกค้าสั่งซื้อสินค้าแล้วยังไม่ได้ส่งสินค้า
 • ระบบออกใบเคลียร์ค้างส่งสินค้า เมื่อส่งสินค้าให้ลูกค้าจากระบบออกใบค้างส่งสินค้า
 • ระบบการตรวจสอบประวัติการซื้อของลูกค้า เมื่อลูกค้าโทรเข้ามาโดยระบุตามเบอร์โทรของลูกค้า,ชื่อลูกค้า,รหัสลูกค้า,พนักงานขายที่ติดต่อ
เบอร์มงคล