ระบบการประกอบชุด
November 19, 2017

รายละเอียดระบบการประกอบชุด

 • กำหนดสูตรสินค้าที่จะผลิต
 • เบิกสินค้าเพื่อประกอบสินค้า
 • ประกอบสินค้า จากสูตร
 • กระจายสินค้า จากสูตร

รายงานบางส่วนของระบบ เพื่อช่วยผู้บริหาร

 • Stock Card สินค้า
 • ประกอบสินค้า จากสูตร ประจำวัน
 • ประกอบสินค้า จากสูตร ตามคลังสินค้า
 • ประกอบสินค้า จากสูตร ตามฝ่าย/แผนก/หน่วยงาน
 • ประกอบสินค้า จากสูตร ตามประเภทสินค้า
 • ประกอบสินค้า จากสูตร กลุ่มสินค้า
 • กระจายสินค้า จากสูตร ประจำวัน
 • กระจายสินค้า จากสูตร ตามคลังสินค้า
 • กระจายสินค้า จากสูตร ตามฝ่าย/แผนก/หน่วยงาน
 • กระจายสินค้า จากสูตร ตามประเภทสินค้า
 • กระจายสินค้า จากสูตร กลุ่มสินค้า
เบอร์มงคล